Drewno

Czy mogę zebrać na opał leżące w lesie drewno, gdzie mogę kupić drewno opałowe, czy leśnicy sprzedają świąteczne choinki - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę zebrać na opał leżące w lesie drewno? Czy mogę wyciąć kilka gałązek na stroisz?

Leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego. Podobnie nie można samodzielnie wycinać gałązek na stroisz, zbierać mchu czy porostów na wianki lub stroiki, czy pozyskiwać chrustu brzozowego na miotły. Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy.

Każde nadleśnictwo w kraju ma określone zasady i procedury korzystania z tego majątku, cennik drewna i stroiszu. W lasach jest wiele chronionych w różny sposób miejsc i obiektów, które łatwo zniszczyć. Leśnicy mają pełną wiedzę na temat lasu, w którym gospodarują i chętnie pomogą w racjonalnym i zgodnym z prawem korzystaniu z niego. Dlatego najpierw odwiedźmy kancelarię leśniczego, gdzie uzyskamy pełne informacje.

Gdzie mogę kupić drewno opałowe?

Sprzedaż drewna w nadleśnictwach odbywa się zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Dla klientów pragnących zakupić większe ilości drewna, prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) sprzedaż odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu. Nadleśnictwa dodatkowo organizują przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne.

Dla klientów detalicznych każde nadleśnictwo posiada w sprzedaży drewno opałowe i drobne ilości drewna użytkowego (żerdzie, papierówka, kopalniak, czasem słupki grodzeniowe). Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie gotówkowej zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Zajmują się nią leśniczowie w swoich kancelariach w wyznaczone dni tygodnia. Jest też możliwość zakupu drewna w biurze nadleśnictwa.

Także w każdym leśnictwie jest możliwość samodzielnego wyrobienia i zakupienia drobnicy czy trzebionki opałowej w atrakcyjnych cenach (drewno PKN) według lokalnie ustalonych zasad. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdej leśniczówce.

Na czym polega samowyrób drewna opałowego?

Samowyrób drewna, czyli pozyskanie go w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem nabywcy) to najtańszy sposób zaopatrzenia się w drewno. Każde leśnictwo w kraju, oprócz sprzedaży drewna opałowego pozyskanego kosztem skarbu (gotowe do wywozu wałki opałowe) posiada określoną pulę drewna  (najczęściej drobnicy: gałęzi i trzebionki opałowej) przeznaczoną do zaopatrzenia w drewno opałowe lokalnego rynku.

W tym celu należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy miejsce wyrobu drewna (gałęzie i odpady drzewne po wykonanym zrębie, trzebieży lub czyszczeniu), przeszkoli z zasad bhp, ustali zasady przygotowania drewna i wystawi pisemne zezwolenie na wyrób. Jest ono jednocześnie zezwoleniem na wjazd do lasu w celu dotarcia do miejsca wyrobu drewna. W wyznaczonym terminie leśniczy dokona pomiaru i wyceny drewna i sprzeda je nabywcy, wystawiając dokument-asygnatę będący dowodem zakupu.

Nie każde drewno w lesie przeznaczone jest na opał, dlatego to leśniczy wyznacza nabywcy miejsce i rodzaj drewna do samowyrobu oraz określa zasady współpracy, których należy ściśle przestrzegać.

Które drewno będzie najlepsze na opał i jakie powinno mieć parametry?

Każdy klient leśniczówki ma swoje indywidualne preferencje co do rodzaju drewna opałowego. Zwykle najważniejsze jest kryterium cenowe. Chcemy, żeby drewno dało nam jak najwięcej energii, za jak najniższą cenę. W tym przypadku pomiędzy drewnem iglastym i liściastym nie ma większej różnicy. To pierwsze jest tańsze i łatwiej dostępne, a także zawiera więcej żywic i ligniny, które decydują o wartości opałowej drewna. Drewno liściaste ma  jednak większą gęstość, a więc ta sama jego objętość co drewna iglastego (a przy zakupie płacimy za objętość, a nie wagę) da nam więcej energii.

Które drewno jest dla nas lepsze może zależeć od rodzaju pieca i paleniska. Drewno jest paliwem stałym, ale spala się głównie jako gaz drzewny wysokim płomieniem. Dlatego do dobrego spalania potrzebne jest duże palenisko, które zapewnia odpowiednią ilość bogatego w tlen powietrza. Mając mniejsze palenisko powinniśmy zdecydować się na drewno liściaste. Piec przygotowany do spalania węgla czy koksu w ogóle nie nada się do palenia drewnem.

Ważną sprawą jest też wilgotność drewna. Piękny, liściasty opał będzie spalał się kiepsko, gdy nie jest należycie wysuszony (sezonowany). W świeżo ściętym, zielonym drewnie woda może stanowić nawet połowę wagi. Źle wysuszone drewno wpływa też na osadzanie się smoły w kominie, na szybie kominka czy elementach pieca. Dlatego też tak wiele osób za „złote drewno" na opał uważa drewno akacjowe, które nawet świeże zawiera bardzo mało wody.

O fachową poradę dotyczącą opału możemy zawsze poprosić leśniczego, u którego zaopatrujemy się w drewno.

Czy leśnicy sprzedają świąteczne choinki?

Leśnicy czasem jeszcze sprzedają świąteczne choinki, choć staje się to powoli domeną prywatnych szkółek i przedsiębiorców. Aby zakupić choinkę prosto z lasu, należy skontaktować się z miejscowym nadleśnictwem lub bezpośrednio z leśniczym. Sprzedaż dokonywana jest najczęściej za pomocą asygnaty według zasad przyjętych dla sprzedaży drewna. Część nadleśnictw prowadzi plantacje choinkowe lub przygotowuje świąteczne choinki w swoich szkółkach, czasem sprzedawane są też drzewka pochodzące z planowanych zabiegów gospodarczych. Nie ma natomiast możliwości, aby samodzielnie wybrać się do lasu i wyciąć upatrzone drzewko.

Warto też pamiętać, że wyhodowanie 1,5-3 m choinki trwa od 8 do 15 lat.

Czy kubik drewna stosowego to to samo co metr drewna?

- Panie leśniczy! Chciałem kupić 10 metrów drewna opałowego w wałkach, a pan napisał na asygnacie tylko 6,5 kubika… - takie wątpliwości dość często pojawiają się u nabywców drewna. Podobne z pozoru pojęcia kryją zupełnie inne wartości – jeśli kupimy metr sześcienny (kubik) opału, będziemy go mieli często prawie dwa razy więcej niż przy zakupie drewna mierzonego w metrach przestrzennych.

Metr przestrzenny (mp) określa ilość drewna w korze ułożonego w pryzmę o wymiarach 1 x 1 x 1 m. Są to wałki drewna pomierzone razem z wolnymi przestrzeniami pomiędzy nimi. To pomocnicza, szacunkowa miara drewna.

Kubik, to potoczna nazwa metra sześciennego. 1m3 określa  ilość czystego, pozbawionego kory drewna, jaka mieści się w pryzmie o wymiarach 1 x 1 x 1 m przy założeniu, że między poszczególnymi wałkami nie ma wolnych przestrzeni. Jest to więc kostka litego drewna 1x1x1m, czyli wartość czysto hipotetyczna. Jest to podstawowa, oficjalna miara drewna, służąca do ewidencji ilości drewna.

Cena przy zakupie jest naliczana według liczby m3. Istnieją specjalne przeliczniki mp na m3 i odwrotnie, różne w zależności od rodzaju i długości drewna. 1mp drewna sosnowego w metrowych wałkach to 0,65 m3. Z kolei 1m3 pomnożony przez mnożnik 1,54 daje nam 1 mp.

Jestem właścicielem lasu. Czy są jakieś limity ilości drewna, które mogę z niego pozyskać? Jak to zrobić zgodnie z prawem?

Każdy właściciel gruntu, oznaczonego w ewidencji jako las (symbol „Ls"), powinien mieć plan urządzania lasu lub uproszczony plan urządzania lasu. Jeżeli go nie ma, to powinien wystąpić do starosty, który z mocy Ustawy o lasach sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi, o wydanie decyzji określającej zadania gospodarki leśnej. We własnym lesie należy oczywiście gospodarować zgodnie z zapisami ustawy o lasach, która obowiązuje dla wszystkich lasów, bez względu na formę ich własności, ale także respektować przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz gospodarować według zasad hodowlanych, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej.

Ile drewna można wyciąć w prywatnym lesie w toku normalnych prac gospodarczych zaplanowano we wspomnianym uproszczonym planie urządzania lasu.

Po wycięciu drewna należy zwrócić się do leśniczego nadzorującego lasy prywatne o zalegalizowanie pozyskanego surowca, nawet jeśli przeznaczamy go na własny użytek (kto nadzoruje określony las dowiemy się w starostwie). Należy znać numer działki i obręb geodezyjny, gdyż ułatwi to współpracę z nadzorującym las prywatny. Wystawi on świadectwo legalności pozyskanego drewna i ocechuje je, nabijając plastikowe płytki koloru niebieskiego. Drewno należy przygotować do ocechowania samodzielnie dokonując jego odbiórki, tzn. dokonując pomiarów dłużyc lub stosów. Osoba nadzorująca prywatny las udzieli także bezpłatnej porady dotyczącej zasad prowadzenia gospodarki leśnej na naszej działce.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Oferta łowiecka na sezon 2019-2020

Oferta łowiecka na sezon 2019-2020

PGL LP Nadleśnictwo Brynek zaprasza myśliwych krajowych na komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych przy Nadleśnictwie (obwody łowieckie niewydzierżawione nr 89 i 90 na zwierzynę płową i czarną.

POLOWANIA INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

1. Cena za organizację polowania   /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

1.1.Organizacja polowania indywidualnego

 

Opłata obejmuje:

 

          -    2 wyjścia w teren trwające do 4 godzin każde;

          -    zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego;

 • transport tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo organizujące polowanie;
 • całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu tj. ściąganie
  i patroszenie zwierzyny;
 • koszty opracowania dokumentacji.

 

Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie              -                                265,00   zł

 

1.2 Organizacja polowania zbiorowego

 

      Opłata obejmuje:

 

          -    niezbędną do przeprowadzenia polowania liczbę naganiaczy oraz psów;

 • transport uczestników polowania oraz tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo organizujące polowanie;
 • całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu i organizacją pokotu tj. ściąganie i patroszenie zwierzyny;
 • posiłek w lesie;
 • pokot zwierzyny po polowaniu;
 • koszty opracowania dokumentacji.

   

1.2.1  polowanie na zwierzynę grubą

 

 • dla małych grup - do 5 myśliwych                           -                                 630,00    

/cena od każdego myśliwego dziennie/

 

 • dla dużych grup - od 6 do12 myśliwych                 -                              6 800,00

/cena za grupę/

dopłata za każdego dodatkowego myśliwego

powyżej 12 uczestników                                          -                                570,00

 

 

2. Kwoty doliczane do organizacji polowania /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

2.1 Za postrzelenie jelenia szlachetnego:    

 • jeleń byk                                                                                             -    2 240,00
 • jeleń łania                                                                                           -       245,00
 • jeleń cielę                                                                                           -       205,00

 

2.3 Za postrzelenie sarny:

 • sarna rogacz                                                                                      -       585,00
 • sarna koza lub koźlę                                                                        -       150,00

 

2.4 Za postrzelenie dzika:          

 • dzik (odyniec, warchlak, przelatek, wycinek, locha)                  -      364,00

 

2.5 Za poszukiwanie postrzałka:         

 • za każdą poszukiwaną sztukę zwierzyny                                  -      150,00 

 

2.6 Za transport myśliwego związany z wykonywaniem polowania:

 •  za każdy przejechany 1 km

                                -          3,00

 

 

ZWIERZYNA – TROFEA1 I TUSZE

 

Opłata obejmuje preparację i ocenę trofeów.

                                              

1.  JELEŃ SZLACHETNY

 

1.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

1.1.1  JELEŃ BYK

 

Okres polowań - od 21 sierpnia 2019 r. do końca lutego 2020 r.

Optymalny pobyt - 7 dni

Trofeum - wieniec i grandle

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

 

 • do 2,00 kg (w tym szpicak) -          1 240,00
 • od 2,01 kg  do 2,49 kg         -          2 240,00
 • od 2,50 kg  do 2,99 kg         -          2 900,00
 • od 3,00 kg  do 3,49 kg         -          3 230,00
 • od 3,50 kg  do 3,99 kg         -          3 940,00
 • od 4,00 kg  do 4,49 kg         -          4 100,00
 • od 4,50 kg  do 4,99 kg         -          4 250,00
 • od 5,00 kg  do 5,99 kg         -          4 300,00  + 13,00 za każdy 0,01 kg powyżej 5 kg
 • od 6,00 kg  do 6,99 kg         -          5 600,00  + 19,00 za każdy 0,01 kg powyżej 6 kg
 • od 7,00 kg  do 7,99 kg         -          7 500,00  + 41,00 za każdy 0,01 kg powyżej 7 kg
 • od 8,00 kg                             -        11 600,00  + 52,00 za każdy 0,01 kg powyżej 8 kg

 

Kwota za trofeum zostanie powiększona o 50% w przypadku dokonania na polowaniu nieprawidłowego odstrzału jelenia byka (1 punkt czerwony wg kryteriów oceny prawidłowości odstrzału PZŁ).

                                                                                       

1.1.2  JELEŃ ŁANIA

 

Okres polowań - od 1 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie             -             245,00                                       

 

1.1.3  JELEŃ CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 września 2019 r. do końca lutego 2020 r.                                         

Cena za trofeum - rapcie                             -             205,00                                       

 

2.  SARNA

                                                                                                                                                         

2.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

2.1.1  SARNA ROGACZ

 

Okres polowań - od 11 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

Optymalny pobyt - 5 dni

Trofeum - parostki

 

Cena za trofeum wg wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką  -  po odjęciu 90 g

                                                                           

 • do 149 g

(w tym szpicak i guzikarz)         -             265,00

 • od 150 g  do 199 g               -             469,00
 • od 200 g  do 299 g               -             680,00  +  3,00 za każdy 1 g powyżej 200 g
 • od 300 g do 349 g               -             980,00  + 18,50  za każdy 1 g powyżej 300 g
 • od 350 g do 399 g               -          1 905,00  + 29,00  za każdy 1 g powyżej 350 g
 • od 400 g do 499 g               -          3 355,00  + 35,50  za każdy 1 g powyżej 400 g
 • od 500 g                                 -          6 905,00  + 41,00  za każdy 1 g powyżej 500 g
 • rogacz - perukarz powyżej 550 g - 8 000,00

 

                              

2.1.2  SARNA  KOZA  lub  KOŹLĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Cena za trofeum - racice:                                            -  125,00

 

3.  DZIK

                                                                                                                                                           

Okres polowań :

-  indywidualne                  -               cały rok;                             

-  pędzone                          -               od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Optymalny pobyt               -               7 dni

                                              

 1. Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

Trofeum - szable

 

Cena za trofeum wg długości szabel:

 

 • do 13,99 cm -

      a) osobników o wadze do 29,99 kg                                         -     150,00

      b) osobników o wadze od 30,00 do 49,99 kg                        -     300,00

      c) osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg                        -     600,00

      d) osobników o wadze od 80 kg                                              -     950,00

 

 • od 14 do 15,9 cm        -          1 500,00

                                            

 • od 16 do 20,0 cm        -          1 600,00  + 47,50  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 16 cm

 • powyżej 20 cm            -          3 500,00  + 60,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 20 cm

             

 

UWAGA!

 • w przypadku gdy myśliwy zabiera cały łeb odyńca, do obliczenia należności za trofeum przyjmowana będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości;                 

 

 

[1]  Cena za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według formuły CIC. Certyfikat wydawany jest obligatoryjnie dla trofeów, które w trakcie wyceny wstępnej zakwalifikowane zostały jako trofea medalowe. W przypadku trofeów nie spełniających tych kryteriów, certyfikat może być wydany na prośbę myśliwego.

                                                                                                  

 

Jest możliwość zakupu tuszy pozyskanej zwierzyny wg aktualnych cen obowiązujących w punktach skupu.