Web Content Display Web Content Display

Nadleśnictwo Brynek w obecnej perspektywie finansowej bierze udział w dwóch ogólnopolskich projektach Lasów Państwowych ze wsparciem Funduszów Europejskich.

Jest to Projekt Ochrony Przeciwpożarowej:"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów", w ramach którego, Nadleśnictwo Brynek będzie realizowało zadanie modernizacji istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej oraz wybuduje nową dostrzegalnię, na terenie Leśnictwa Księży Las.

Drugim projektem jest kontynuacja działań w zakresie małej retencji "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". W obecnej perspektywie finansowej nasze Nadleśnictwo wybuduje kolejne zbiorniki retencyjne, dzięki którym możliwe będzie regulowanie stosunków wodnych na naszym terenie. 

 

Asset Publisher Asset Publisher

fundusze

Nadleśnictwo Brynek w ubiegłych latach współpracowało z szeregiem instytucji pozyskując fundusze na realizację przedsięwzięć takich jak organizacja konkursów przyrodniczo leśnych czy zabezpieczenie lasów przed skutkami pożarów i klęsk żywiołowych.

Dotychczas zrealizowano m.in następujące projekty:

  • Konkurs przyrodniczo - leśny organizowany corocznie (do roku 2012 organizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" realizowany przy wsparciu funduszy unijnych, który pozwolił na odbudowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Nowa Wieś.  

W trakcie realizacji jest program "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy pomocy którego Nadleśnictwo zmodernizowało część dróg leśnych. 

Planowane jest także przystąpienie do Programu dla Odry 2006 realizowanego przez Radę Ministrów RP, z którego pomocą Nadleśnictwo zamierza odbudować kilka zbiorników wodnych.  


Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Położenie Nadleśnictwa

Położenie Nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi przeszło 16 000 ha . Z czego same lasy stanowią blisko 15 700 stanowią lasy.

 
Nadleśnictwo Brynek tworzą lasy rozciągające się w środkowej części województwa śląskiego na północ od Gliwic, Bytomia i Zabrza.  Nadleśnictwo graniczy:
- od Pn  – z lasami N-ctwa Koszęcin i Lubliniec
- od Wsch. – z lasami N-ctwa Świerklaniec, gruntami wsi Pniowiec, gruntami miast Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie
- od Pd. – z gruntami miast: Bytom, Zabrze, Gliwice 
- od Zach. – z gruntami wsi Rzeczyce Śl, Bycina, Paczyna, miasta Pyskowice, wsi Łubie, Wielowieś, Czarków i Borowiany oraz lasami N-ctwa Zawadzkie
Nadleśnictwo swym zasięgiem obejmuje 10 gmin, w tym 4 miasta:
- miasta: Gliwice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry;
- gminy: Pyskowice, Wielowieś, Lubliniec, m.Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, m.Bytom, m.Gliwice, m.Zabrze.
 
Administracyjnie Nadleśnictwo Brynek podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 
Nadleśnictwa sąsiadujące z Nadleśnictwem Brynek to: 
 - Nadleśnictwo Lubliniec - od północy - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Świerklaniec - od wschodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Katowice- od południa - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Zawadzkie - od północnego-zachodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Rudziniec - od zachodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Koszęcin - od północnego wschodu - RDLP Katowice