Nadleśnictwo Brynek w obecnej perspektywie finansowej bierze udział w dwóch ogólnopolskich projektach Lasów Państwowych ze wsparciem Funduszów Europejskich.

Jest to Projekt Ochrony Przeciwpożarowej:"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów", w ramach którego, Nadleśnictwo Brynek będzie realizowało zadanie modernizacji istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej oraz wybuduje nową dostrzegalnię, na terenie Leśnictwa Księży Las.

Drugim projektem jest kontynuacja działań w zakresie małej retencji "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". W obecnej perspektywie finansowej nasze Nadleśnictwo wybuduje kolejne zbiorniki retencyjne, dzięki którym możliwe będzie regulowanie stosunków wodnych na naszym terenie. 

 

fundusze

Nadleśnictwo Brynek w ubiegłych latach współpracowało z szeregiem instytucji pozyskując fundusze na realizację przedsięwzięć takich jak organizacja konkursów przyrodniczo leśnych czy zabezpieczenie lasów przed skutkami pożarów i klęsk żywiołowych.

Dotychczas zrealizowano m.in następujące projekty:

  • Konkurs przyrodniczo - leśny organizowany corocznie (do roku 2012 organizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" realizowany przy wsparciu funduszy unijnych, który pozwolił na odbudowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Nowa Wieś.  

W trakcie realizacji jest program "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy pomocy którego Nadleśnictwo zmodernizowało część dróg leśnych. 

Planowane jest także przystąpienie do Programu dla Odry 2006 realizowanego przez Radę Ministrów RP, z którego pomocą Nadleśnictwo zamierza odbudować kilka zbiorników wodnych.  


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Położenie Nadleśnictwa

Położenie Nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi przeszło 16 000 ha . Z czego same lasy stanowią blisko 15 700 stanowią lasy.

 
Nadleśnictwo Brynek tworzą lasy rozciągające się w środkowej części województwa śląskiego na północ od Gliwic, Bytomia i Zabrza.  Nadleśnictwo graniczy:
- od Pn  – z lasami N-ctwa Koszęcin i Lubliniec
- od Wsch. – z lasami N-ctwa Świerklaniec, gruntami wsi Pniowiec, gruntami miast Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie
- od Pd. – z gruntami miast: Bytom, Zabrze, Gliwice 
- od Zach. – z gruntami wsi Rzeczyce Śl, Bycina, Paczyna, miasta Pyskowice, wsi Łubie, Wielowieś, Czarków i Borowiany oraz lasami N-ctwa Zawadzkie
Nadleśnictwo swym zasięgiem obejmuje 10 gmin, w tym 4 miasta:
- miasta: Gliwice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry;
- gminy: Pyskowice, Wielowieś, Lubliniec, m.Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, m.Bytom, m.Gliwice, m.Zabrze.
 
Administracyjnie Nadleśnictwo Brynek podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 
Nadleśnictwa sąsiadujące z Nadleśnictwem Brynek to: 
 - Nadleśnictwo Lubliniec - od północy - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Świerklaniec - od wschodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Katowice- od południa - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Zawadzkie - od północnego-zachodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Rudziniec - od zachodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Koszęcin - od północnego wschodu - RDLP Katowice