Lasy referncyjne

Lasy referencyjne to reprezentatywne ekosystemy, całkowicie wyłączone z pozyskania drewna. Ekosystem poddany jest naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna, zaś istotą wyłączenia jest obserwacja jak rozwijałby się i funkcjonował las bez ingerencji człowieka.

Lp.

Powierzchnie wyznaczone dla celów ochrony bioróżnorodności z tytułu wskaźników 6.2.10 i 6.4.1 Standardu Gospodarki Leśnej FSC

Powierzchnia geometryczna lasów

1.

Ekosystemy (obszary leśne) referencyjne

402,04 ha

2.

Strefy ochronne i powierzchnie ochronne

1283,67 ha

 

Razem

1685,71 ha

 

w tym powierzchnia skorygowana

1685,71 ha