Rezerwaty przyrody

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jeden rezerwat częściowy.

Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej

W sąsiedztwie rezerwatu „Segiet” znajduje się wyrobisko dolomitowe, nieczynnego kamieniołomu „Blachówka” o powierzchni 6 ha.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Brynek znajduje się 61 pomników przyrody, 60 okazałych drzew i 1 utwór przyrody nieożywionej - głaz narzutowy. Wśród drzew dominują dęby szypułkowe - 57 obiektów ochrony, 1 grusza pospolita, 1 wierzba krucha i 1 olcha czarna.

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Brynek znajdują się 2 użytki ekologiczne. Powstały na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 27/07 z dnia 14.06.2007 i uchwały Rady Gminy - Rada Gminy Krupski Młyn Uchwała nr XIV/87/95.Są to: