Bieganie

Bieganie to dziś, obok jazdy na rowerze, najpopularniejszy sport uprawiany przez Polaków.

Geocaching

Marzyliście w dzieciństwie o poszukiwaniu skarbów, niczym bohaterowie powieści Roberta L. Stevensona czy filmów o dzielnym Indianie Jonesie? Jeśli dodatkowo uważacie, że poszukiwanie może być ciekawsze niż sam skarb, to geocaching jest czymś dla was.

Jazda konna

Już ponad 7 tysięcy kilometrów tras konnych wyznaczyły Lasy Państwowe dla miłośników wypoczynku w siodle.

Narciarstwo biegowe

O ile skoki narciarskie to sport dla wyczynowców, to biegać na nartach może prawie każdy. A leśne ścieżki wydają się do tego wręcz stworzone.

Nordic walking

Nordic walking to prawdziwy fenomen, jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce i Europie, młodszy niż większość osób go uprawiających.

Psie zaprzęgi

Błękitne niebo. Wzdłuż drogi stoją rzędy drzew w białych czapach. Spod płóz sanek, ciągniętych przez dwie pary puszystych psów, pryskają w górę kawałki zmrożonego śniegu. Człowiek stojący na sankach krzyczy w niezrozumiałym języku. To nie jest obrazek z dalekiej Laponii, ani ekranizacja książki Jacka Londona, ale coraz częstszy widok w naszym kraju.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Oferta łowiecka na sezon 2019-2020

Oferta łowiecka na sezon 2019-2020

PGL LP Nadleśnictwo Brynek zaprasza myśliwych krajowych na komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych przy Nadleśnictwie (obwody łowieckie niewydzierżawione nr 89 i 90 na zwierzynę płową i czarną.

POLOWANIA INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

1. Cena za organizację polowania   /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

1.1.Organizacja polowania indywidualnego

 

Opłata obejmuje:

 

          -    2 wyjścia w teren trwające do 4 godzin każde;

          -    zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego;

 • transport tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo organizujące polowanie;
 • całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu tj. ściąganie
  i patroszenie zwierzyny;
 • koszty opracowania dokumentacji.

 

Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie              -                                265,00   zł

 

1.2 Organizacja polowania zbiorowego

 

      Opłata obejmuje:

 

          -    niezbędną do przeprowadzenia polowania liczbę naganiaczy oraz psów;

 • transport uczestników polowania oraz tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo organizujące polowanie;
 • całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu i organizacją pokotu tj. ściąganie i patroszenie zwierzyny;
 • posiłek w lesie;
 • pokot zwierzyny po polowaniu;
 • koszty opracowania dokumentacji.

   

1.2.1  polowanie na zwierzynę grubą

 

 • dla małych grup - do 5 myśliwych                           -                                 630,00    

/cena od każdego myśliwego dziennie/

 

 • dla dużych grup - od 6 do12 myśliwych                 -                              6 800,00

/cena za grupę/

dopłata za każdego dodatkowego myśliwego

powyżej 12 uczestników                                          -                                570,00

 

 

2. Kwoty doliczane do organizacji polowania /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

2.1 Za postrzelenie jelenia szlachetnego:    

 • jeleń byk                                                                                             -    2 240,00
 • jeleń łania                                                                                           -       245,00
 • jeleń cielę                                                                                           -       205,00

 

2.3 Za postrzelenie sarny:

 • sarna rogacz                                                                                      -       585,00
 • sarna koza lub koźlę                                                                        -       150,00

 

2.4 Za postrzelenie dzika:          

 • dzik (odyniec, warchlak, przelatek, wycinek, locha)                  -      364,00

 

2.5 Za poszukiwanie postrzałka:         

 • za każdą poszukiwaną sztukę zwierzyny                                  -      150,00 

 

2.6 Za transport myśliwego związany z wykonywaniem polowania:

 •  za każdy przejechany 1 km

                                -          3,00

 

 

ZWIERZYNA – TROFEA1 I TUSZE

 

Opłata obejmuje preparację i ocenę trofeów.

                                              

1.  JELEŃ SZLACHETNY

 

1.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

1.1.1  JELEŃ BYK

 

Okres polowań - od 21 sierpnia 2019 r. do końca lutego 2020 r.

Optymalny pobyt - 7 dni

Trofeum - wieniec i grandle

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

 

 • do 2,00 kg (w tym szpicak) -          1 240,00
 • od 2,01 kg  do 2,49 kg         -          2 240,00
 • od 2,50 kg  do 2,99 kg         -          2 900,00
 • od 3,00 kg  do 3,49 kg         -          3 230,00
 • od 3,50 kg  do 3,99 kg         -          3 940,00
 • od 4,00 kg  do 4,49 kg         -          4 100,00
 • od 4,50 kg  do 4,99 kg         -          4 250,00
 • od 5,00 kg  do 5,99 kg         -          4 300,00  + 13,00 za każdy 0,01 kg powyżej 5 kg
 • od 6,00 kg  do 6,99 kg         -          5 600,00  + 19,00 za każdy 0,01 kg powyżej 6 kg
 • od 7,00 kg  do 7,99 kg         -          7 500,00  + 41,00 za każdy 0,01 kg powyżej 7 kg
 • od 8,00 kg                             -        11 600,00  + 52,00 za każdy 0,01 kg powyżej 8 kg

 

Kwota za trofeum zostanie powiększona o 50% w przypadku dokonania na polowaniu nieprawidłowego odstrzału jelenia byka (1 punkt czerwony wg kryteriów oceny prawidłowości odstrzału PZŁ).

                                                                                       

1.1.2  JELEŃ ŁANIA

 

Okres polowań - od 1 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie             -             245,00                                       

 

1.1.3  JELEŃ CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 września 2019 r. do końca lutego 2020 r.                                         

Cena za trofeum - rapcie                             -             205,00                                       

 

2.  SARNA

                                                                                                                                                         

2.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

2.1.1  SARNA ROGACZ

 

Okres polowań - od 11 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

Optymalny pobyt - 5 dni

Trofeum - parostki

 

Cena za trofeum wg wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką  -  po odjęciu 90 g

                                                                           

 • do 149 g

(w tym szpicak i guzikarz)         -             265,00

 • od 150 g  do 199 g               -             469,00
 • od 200 g  do 299 g               -             680,00  +  3,00 za każdy 1 g powyżej 200 g
 • od 300 g do 349 g               -             980,00  + 18,50  za każdy 1 g powyżej 300 g
 • od 350 g do 399 g               -          1 905,00  + 29,00  za każdy 1 g powyżej 350 g
 • od 400 g do 499 g               -          3 355,00  + 35,50  za każdy 1 g powyżej 400 g
 • od 500 g                                 -          6 905,00  + 41,00  za każdy 1 g powyżej 500 g
 • rogacz - perukarz powyżej 550 g - 8 000,00

 

                              

2.1.2  SARNA  KOZA  lub  KOŹLĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Cena za trofeum - racice:                                            -  125,00

 

3.  DZIK

                                                                                                                                                           

Okres polowań :

-  indywidualne                  -               cały rok;                             

-  pędzone                          -               od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Optymalny pobyt               -               7 dni

                                              

 1. Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

Trofeum - szable

 

Cena za trofeum wg długości szabel:

 

 • do 13,99 cm -

      a) osobników o wadze do 29,99 kg                                         -     150,00

      b) osobników o wadze od 30,00 do 49,99 kg                        -     300,00

      c) osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg                        -     600,00

      d) osobników o wadze od 80 kg                                              -     950,00

 

 • od 14 do 15,9 cm        -          1 500,00

                                            

 • od 16 do 20,0 cm        -          1 600,00  + 47,50  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 16 cm

 • powyżej 20 cm            -          3 500,00  + 60,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 20 cm

             

 

UWAGA!

 • w przypadku gdy myśliwy zabiera cały łeb odyńca, do obliczenia należności za trofeum przyjmowana będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości;                 

 

 

[1]  Cena za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według formuły CIC. Certyfikat wydawany jest obligatoryjnie dla trofeów, które w trakcie wyceny wstępnej zakwalifikowane zostały jako trofea medalowe. W przypadku trofeów nie spełniających tych kryteriów, certyfikat może być wydany na prośbę myśliwego.

                                                                                                  

 

Jest możliwość zakupu tuszy pozyskanej zwierzyny wg aktualnych cen obowiązujących w punktach skupu.