Bieganie

Bieganie to dziś, obok jazdy na rowerze, najpopularniejszy sport uprawiany przez Polaków.

Geocaching

Marzyliście w dzieciństwie o poszukiwaniu skarbów, niczym bohaterowie powieści Roberta L. Stevensona czy filmów o dzielnym Indianie Jonesie? Jeśli dodatkowo uważacie, że poszukiwanie może być ciekawsze niż sam skarb, to geocaching jest czymś dla was.

Jazda konna

Już ponad 7 tysięcy kilometrów tras konnych wyznaczyły Lasy Państwowe dla miłośników wypoczynku w siodle.

Narciarstwo biegowe

O ile skoki narciarskie to sport dla wyczynowców, to biegać na nartach może prawie każdy. A leśne ścieżki wydają się do tego wręcz stworzone.

Nordic walking

Nordic walking to prawdziwy fenomen, jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce i Europie, młodszy niż większość osób go uprawiających.

Psie zaprzęgi

Błękitne niebo. Wzdłuż drogi stoją rzędy drzew w białych czapach. Spod płóz sanek, ciągniętych przez dwie pary puszystych psów, pryskają w górę kawałki zmrożonego śniegu. Człowiek stojący na sankach krzyczy w niezrozumiałym języku. To nie jest obrazek z dalekiej Laponii, ani ekranizacja książki Jacka Londona, ale coraz częstszy widok w naszym kraju.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Brynek, 24.10.2017 r.

Zn.spr.:   S.143. 1 .2017

                                                

 

Zaproszenie do składania ofert

              PGLLP Nadleśnictwo Brynek ogłasza rozpoczęcie procedury związanej z wyborem oferenta na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień do prawa jazdy kategorii T dla uczniów Zespołu Szkół leśnych i Ekologicznych w Brynku w ilości 51 osób.

Rozstrzygnięcie odbędzie się w drodze wyboru ofert.

Uprawnione podmioty zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia proszone są o złożenie ofert do siedziby Nadleśnictwa Brynek w Brynku przy ul. Grabowej 3. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Szkolenie kandydatów na kierowców „ należy złożyć w terminie do 31.10.2017 r. do godziny 1000

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  • datę sporządzenia oferty
  • oferowaną cenę brutto szkolenia jednego kandydata
  • zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym

Oferta winna uwzględniać przeprowadzenie :

  • w siedzibie zespołu szkół w Brynku przy ul. Park nr 4 badań lekarskich

     warunkujących dopuszczenie do kursu

  • 30 godzin zajęć teoretycznych zorganizowanych  w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w siedzibie zespołu szkół,  zakończonych egzaminem wewnętrznym ( sala udostępniona nieodpłatnie )
  • z każdym kursantem 20 godzin zajęć praktycznych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego( plac manewrowy oraz garaż na ciągnik  w siedzibie  zespołu szkół udostępnione bezpłatnie ).  Ostateczne zakończenie zajęć w terminie do 22.06.2018 r.

Dodatkowo Wykonawca zapewni  uczestnikom szkolenia nieodpłatnie niezbędne materiały szkoleniowe oraz ubezpieczenie na okres szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie musi spełniać  wszelkie wymogi określone w aktualnie obowiązujących przepisach, pozwalające na przystąpienie kursantów do egzaminów państwowych

Zamawiający zastrzega, iż przysługujące wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie ilość  uczniów biorących udział w szkoleniu ustaloną co do liczby po przeprowadzeniu badań lekarskich pomnożoną przez cenę szkolenia jednego kandydata. 

Wybór oferenta rozpocznie się częścią jawną w dniu 31.10.2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brynek przy ul. Grabowej 3 o godz. 1010.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród złożonych ofert, o czym oferenci zastaną powiadomieni listownie w terminie do 7dni od zakończenia postępowania Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

                                                                                              Podpisał :   

                                                                               Zastępca Nadleśniczego

                                                                                   Nadleśnictwa Brynek

                                                                                          Adam Mazur