Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Brynek znajdują się 2 użytki ekologiczne. Powstały na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 27/07 z dnia 14.06.2007 i uchwały Rady Gminy - Rada Gminy Krupski Młyn Uchwała nr XIV/87/95.Są to:

 
 
U.E „Staw w Potempie" w leśnictwie Potempa, w oddz. 47p, 47r, o pow. 4,98 ha na terenie gminy Krupski Młyn. Przedmiotem ochrony jest staw, miejsce rozrodu płazów;
U.E. „Torfowisko w Kotach" w leśnictwie Potempa, w oddz. 65h, i; 66b, c, d; 67d, h, f, i 
      o pow. 24,79 ha na terenie gminy Krupski Młyn(powierzchnia została zwiększona Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 stycznia 2013 r.). Celem ochrony jest zachowanie torfowisk podmokłych łąk oraz fragmentów boru bagiennego.