Aktualności Aktualności

Bezpieczniej w naszych lasach

9 i 10 kwietnia, przy współudziale Państwowej Inspekcji Pracy oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla naszych pracowników fizycznych oraz zaproszonych pracowników i podwykonawców Zakładu Usług Leśnych świadczącego usługi na terenie Nadleśnictwa Brynek. W szkoleniu jako słuchacze udział wzięli także pracownicy terenowi nadleśnictwa tj. inżynierowie nadzoru, leśniczowie, podleśniczowie, gajowi, stażyści.

Szkolenie składało się z części teoretycznej dotyczącej oceny zagrożeń w związku z wykonywaną pracą, metod ochrony przez zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Część praktyczna obejmowała prezentację technik ścinki drzew oraz weryfikację praktycznych umiejętności naszych pracowników zajmujących się pozyskaniem drewna.

Prace leśne są jednymi z najbardziej niebezpiecznych i wymagających. Co roku mamy do czynienia w lasach Państwowych z wypadkami ciężkimi i śmiertelnymi. Stąd szczególna troska o bezpieczeństwo i właściwe zabezpieczenia a także ciągłe dążenie do dokształcania kadry i minimalizowanie zagrożenia.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów