Aktualności Aktualności

Do naszego Nadleśnictwa zawitało dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się  w 1986 roku w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec,  odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia. W Wiedniu ma miejsce uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Dzisiaj to światło zostało nam przekazane przez przewodniczkę z Hufca Ziemi Tarnogórskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

 „W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie. Już po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami .

- Jest ono także symbolem wewnętrznego światła i spokoju jakie każdy z nas powinien pielęgnować w sobie -  jak zapewniała Izabela Watoła, przekazując światełko w ręce kierownictwa naszego nadleśnictwa.

Serdecznie dziękujemy za ten świąteczny prezent, dzięki któremu nasi pracownicy i ich rodziny będą mogli cieszyć się symbolem, nastrajającym do refleksji przy wigilijnym stole.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów