Aktualności Aktualności

Wiosną pną się w górę nie tylko drzewa

15 marca w Lasach Państwowych ruszyła tegoroczna akcja dyżurowania p.poż. Nasze Nadleśnictwo jeszcze tej wiosny wzmocni ochronę terenów leśnych, poprzez oddanie do użytku drugiej na naszym terenie dostrzegalni przeciwpożarowej.

Wieża powstaje w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" dofinansowanego z Funduszów Europejskich Infrastruktura i Środowisko.

Nasza dostrzegalnia powstaje na terenie leśnictwa Księzy Las. Jej projektowana wysokość to 32 m od ziemi, do podłogi kabiny obserwatora! Z tej wysokości dyżurujący ma szansę obserwować duży obszar leśny, szybko i precyzyjnie określić za pomocą koordynatów miejsce powstawania pożaru, co ostaecznie skraca czas dotarcia jednostek LP i straży na jego miejsce i pozwala na zminimalizowanie strat.

Zapraszamy do galerii, gdzie prezentujemy Państwu postępy w pracach.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów