Aktualności i wydarzenia Aktualności i wydarzenia

Powrót

Spotkanie z Seniorami

Spotkanie z Seniorami

W słoneczny czwartek 13 września 2018 r. zawitała do Nadleśnictwa Brynek liczna grupa Seniorów - 55 osób - ze Zrzeszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Rybnej koło Tarnowskich Gór.

Zajęcia dla gości przeprowadziła jedna z edukatorek z tutejszego nadleśnictwa,
 na co dzień podleśniczy leśnictwa Łabędy - Pani Patrycja Lasota.

Pierwsza część spotkania odbyła się w budynku izby edukacji leśnej. Goście zapoznali się ze specyfiką zawodu leśnika, dowiedzieli się jak wiele różnorodnych obowiązków czeka codziennie w terenie na leśniczego. Pani edukator opowiedziała o ochronie i hodowli lasu, o produkcji szkółkarskiej i odnawianiu powierzchni po pozyskaniu drewna. Zapoznała też uczestników ze strukturą Lasów Państwowych i zadaniami związanymi z ochroną przeciwpożarową, a Seniorzy mogli zobaczyć stojący przy nadleśnictwie helikopter, czekający w gotowości na sygnał do gaszenia pożaru lasu.

Z dużym zainteresowaniem słuchano także opowieści leśniczki o zwierzętach zamieszkujących brynkowskie  lasy, o ich zwyczajach i zachowaniach.  Można było je również zobaczyć z bliska - w postaci dioramy eksponowanej w budynku.

Druga cześć zajęć odbyła się w lesie, na ścieżce edukacyjnej. Goście
z przy paśniku z zaciekawieniem słuchali o dokarmianiu zwierząt zimą i zobaczyli, jak wyglądają lizawki, dowiedzieli się o orientowaniu się w lesie na podstawie słupków oddziałowych, o zagrożeniach dla drzewostanów od zwierzyny płowej czy owadów – na planszach usytuowanych na ścieżce zapoznali się z zasadą działania pułapek feromonowych i zobaczyli liczne budki lęgowe dla ptaków, słuchając w jakim celu są wywieszane w lasach. 

Uczestnicy zajęć zobaczyli jak wygląda powierzchnia, gdzie jeszcze niedawno pozyskiwano drewno, a dziś rosną młode sosny, świerki i modrzewie oraz zmineralizowany pas przeciwpożarowy – sposób w jaki zabezpieczamy miejsca udostępniane Społeczeństwu.

Po spacerze w lesie Seniorzy spędzili miło czas na rozmowach i odpoczynku pod wiatami przy lesie w pobliżu  siedziby Nadleśnictwa Brynek.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów