Aktualności i wydarzenia Aktualności i wydarzenia

Powrót

Uroczyste ślubowanie leśników wstępujących do Służby Leśnej 11 października

Uroczyste ślubowanie leśników wstępujących do Służby Leśnej 11 października

Za nami kolejne ślubowanie, które na stałe wpisało się w tradycję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Tym razem uroczystość odbyła się na rynku w Tarnowskich Górach, dzięki czemu poza leśnikami, w tym ważnym wydarzeniu mogli wziąć udział mieszkańcy miasta. Oprawa ceremonii była uroczysta, ślubującym towarzyszyła Kompania Reprezentacyjna RDLP  w Katowicach, oraz orkiestra myśliwska. Wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec oraz ZTiS w Świerklańcu, przygotowaliśmy stoiska promocyjno – edukacyjne.  Nasze Nadleśnictwo było również odpowiedzialne za oprawę dekoracyjną.

Bezpośrednio przed złożeniem przysięgi, obecni na ślubowaniu mieli możliwość wysłuchania przemówienia Dyrektora Wiesława Kucharskiego, odwołującego się w swoich słowach do patriotycznych wartości i ogromnego znaczenia wydarzenia, w którym brała udział przyszła Służba Leśna. Mówił również o znaczeniu zawodu leśnika i problemach z jakimi w dzisiejszych czasach musi się on zmagać.
Uroczysta przysięga, w słowach:

„Ja leśnik Rzeczypospolitej Polskiej
wstępując w szeregi Służby Leśnej,
uroczyście ślubuję:
służyć wiernie Lasom Państwowym,
dbając i troszcząc się o wspólne dobro narodowe – lasy
nie szczędzić wysiłku w pracy dla ich zachowania i powiększania,
chronić wszystkie zasoby przyrody ojczystej.
Pełniąc służbę, zobowiązuję się przestrzegać prawa,
rzetelnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych
oraz szanować wszystkich ludzi.
Ślubuję, strzec honoru, godności
i dobrego imienia leśnika Rzeczpospolitej Polskiej.
Swoją służbą przyczyniać się
do rozwoju Ojczyzny – Polski.
Tak mi dopomóż Bóg",

złożona została przez 29-ciu leśników. Każdy świeżo upieczony leśnik, otrzymał zaświadczenie o złożonej przysiędze i przyjęciu w grono Służby Leśnej.
Po zakończeniu części oficjalnej, na rynku miał miejsce poczęstunek, a stoiska promocyjno-edukacyjne zaczęli oblegać ludzie zainteresowani leśnictwem oraz płodami lasu.

Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa lasów

Mapa lasów